Жұмысқа қабылдау

Жаңа 2023 жылды гимназияның педагогикалық ұжымы білім беру сапасы мәселесін зерттеуден бастады. Педагогикалық кеңестің отырысында оқыту сапасының төмендеуінің объективті себептерін анықтаумен және жалпы білім беретін пәнаралық және пәнішілік дағдыларды дамыту мүмкіндіктерін анықтаумен терең талдау жүргізілді. Психологиялық-педагогикалық диагностика негізінде барлық мұғалімдерге оқытудың сәттілігі үшін 5-9 сынып оқушыларына қандай ақыл-ой әрекеттерін дамыту керек екендігі туралы ұсыныстар берілді. Педагогтердің фокус-топтары интеллекттің дамуына және соның салдарынан оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін сабақтарда қолдануға болатын әдістерді талқылады. Гимназияның әдістемелік кеңесі ақпаратты салыстыру, ұқсастық, жіктеу, талдау және түсіндіру сияқты ақыл-ой әрекеттерін дамытуға бағытталған жұмыс әдістерін қолдануды бейнелейтін бейне материалдар жинағын құруға бастамашы болды. Бұл жинақ жас мұғалімдерге арналған құрал ретінде қызмет етеді, сонымен қатар әртүрлі пәндер мұғалімдерінің тәжірибесімен алмасуға негіз болады. Сонымен қатар, іс - әрекеттегі зерттеу мұғалімдерге оқу сапасын арттыратын жұмыстың ең тиімді түрлерін анықтауға көмектеседі, бұл сессияны ұйымдастырудың бастапқы нүктесі - Lesson Study-2023 жылдың ақпанына жоспарланған сабақты зерттеу.